Trang chủ / Kaizen (Trang 4)

Kaizen

Kaizen

Nguồn ảnh: dn.ibg.com.vn Trong phương thức sản xuất Toyota, số lượng “trí tuệ” được cho là yếu tố quyết định thắng bại trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Bạn thử đoán xem đến thời điểm này Toyota đã sử dụng bao nhiêu “trí tuệ” trong quá trình phát triển? ...

Xem thêm