Trang chủ / Sản xuất / Quản lý công xưởng

Quản lý công xưởng

Nếu có thời gian hãy làm lại báo cáo đi

Không phải “Chỉ cần nộp là xong” mà “Sẽ bị ra lệnh phải viết lại nhiều lần” Trong khoá học dành cho quản lý tại Toyota, nhân viên nào cũng bắt buộc phải nộp báo cáo. Cụ thể, họ sẽ tự quyết định chủ đề là một vấn đề cần ...

Xem thêm