Trang chủ / Tag Archives: IE

Tag Archives: IE

[Chuyên đề IE] Bài 3: Căn bản và cách tiếp cận IE

POINT IE là căn bản trong hoạt động kaizen, được thực hiện với mục đích kaizen con người, tài nguyên, thiết bị bằng cách ứng dụng hiệu quả nhiều kĩ năng, kiến thức chuyên môn. Phương thức IE sẽ giảm thiểu công việc kém hiệu quả và là nền móng ...

Xem thêm

[Chuyên đề IE] Bài 1: IE là gì?

Cùng với sự xuất hiện của con người và tiến bộ của khoa học, thì ngành sản xuất cũng có một lịch sử dài tới cả trăm năm phát triển. Gần đây chúng ta thường nghe nhiều về cụm từ “nâng cao năng xuất lao động” trên báo chí và ...

Xem thêm