Trang chủ / Tag Archives: phương thức toyota

Tag Archives: phương thức toyota

Đừng chỉ làm theo những gì được nói

Luyện tập “vận động não”   Công việc được quyết định bằng việc có bao nhiêu “trí tuệ của bản thân”. Đừng chỉ làm theo đúng chỉ thị của cấp trên, hãy luyện tập “đưa ra trí tuệ” dù chỉ một hoặc hai. Người mà mãi không đánh dấu chấm ...

Xem thêm